Informacje o przedszkolu

Przedszkole Samorządowe Nr. 76 "Na Zielonych Wzgórzach" mieści się przy ul. Różanej 19 w Białymstoku.

Jesteśmy przedszkolem twórczym, w którym dziecko znajdzie możliwość indywidualnego rozwoju wszystkich sfer osobowości tak, aby osiągnęło dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

Wychowankowie przedszkola zgrupowani są w pięciu oddziałach zbliżonych pod względem wieku są to:

 1. Biedronki,
 2. Motylki,
 3. Muchomorki,
 4. Zające,
 5. Pszczółki.

Sale zabaw wyposażone są w różnorodne kąciki tematyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka. Przedszkole dysponuje salą gimnastyczną z drabinkami, lustrami, sprzętem sportowym, w której odbywają się zajęcia ruchowe oraz imprezy okolicznościowe, koncerty oraz spektakle.

Wokół budynku znajduje się duży ogród przedszkolny, gdzie dzieci znajdą miejsce do zabawy i odpoczynku.

Nauczycielki w trosce o wszechstronny rozwój dziecka prowadzą swoje działania wychowawczo-dydaktyczne w oparciu o starannie wybrany program wychowania przedszkolnego. W przedszkolu realizowane są także programy autorskie opracowane przez nauczycielki: edukacji regionalnej "Podlasie - moja mała ojczyzna" , program adaptacyjny "Będę przedszkolakiem"  , program wychowawczo-profilaktyczny. 

W pracy z dzieckiem wykorzystujemy nowatorskie metody m. in.:

 • pedagogika Froebla,
 • pedagogika zabawy,
 • metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metody K. Orffa i R. Labana, Kniessów,
 • ruch rozwijającego W. Sherborne,
 • zabawy fundamentalne.

Dzieci mają również możliwość korzystania z zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole.

 • koło plastyczne "Dwa łyki plastyki",
 • koło teatralne "Entliczek - Pentliczek",
 • koło matematyczne "Mądre Sówki",
 • koło regionalne "Podlaskie nutki"
 • koło języka angielskiego "Happy Kids"

Wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach organizowanych przez nasze przedszkole jak i inne instytucje edukacyjne w mieście, rozwijając w ten sposób swoje zdolności i zamiłowania.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Nasze dzieci są pod opieką psychologa, pedagoga, logopedy.

Rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola są współgospodarzami.

Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku

ul. Różana 19
15-669 Białystok

tel. 85 661-37-33
e-mail: ps76@um.bialystok.pl

Nasi Partnerzy:
logo programu Dzwujęzyczne Dzieci
Logo programu Yellow House
Powrót na początek strony