Krótko o Historii

Przedszkole Samorządowe Nr 76 w Białymstoku przy ul. Różanej 19 istnieje od 15 stycznia 1988r., a jego uroczyste otwarcie przy udziale przedstawicieli ówczesnych władz i zaproszonych gości miało miejsce 29. lutego 1988r.

Od początku istnienia placówki, funkcję dyrektora pełniła pani Alicja.

Było to pierwsze (wówczas jeszcze państwowe) przedszkole na osiedlu Zielone Wzgórza, najnowocześniejsze w mieści, a przez kilka lat również największe. W momencie otwarcia liczyło 4 oddziały i 129 dzieci, lecz od września 1988r., po otwarciu filii placówki w bloku przy ul. Zielonogórskiej 6, liczyło 7 oddziałów i zapewniało opiekę przedszkolną niemal wszystkim dzieciom z osiedla.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani dyrektor, rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola oraz Zakładom Patronackim (Polmos i zakłady Jajczarsko - Drobiarskie) był to okres dynamicznego rozwoju placówki. Pięknie i funkcjonalnie zostały urządzone sale przedszkolna, sala gimnastyczna, oraz zagospodarowany plac wokół przedszkola, a w prasie i lokalnym radiu ukazało się wiele artykułów i audycji ukazujących nasze sukcesy.

Z dniem 1 września 1992r. przedszkole rozpoczęło pracę jako samodzielna placówka samorządowa i liczyło wówczas aż 9 oddziałów (w tym 2 zerówki 5 godzinne).

Jednak w związku ze zmieniającą się liczbą dzieci, wzrastającym bezrobociem, oraz istniejącymi już wówczas dwoma innymi, dużymi przedszkolami na osiedlu, z dniem 1 września 1993r. została zlikwidowana filia przedszkola przy ul. Zielonogórskiej 6. Od tej chwili przedszkole, liczące 6 oddziałów mieściło się wyłącznie przy ul. Różanej 19.

W tym czasie w naszej placówce odbyło się wiele imprez i uroczystości. Były to m.in. systematycznie organizowane spotkania z okazji Dnia Mamy, Święta Rodziny, Dnia Babci i Dziadka, dzielenia się opłatkiem, bale i akcje charytatywne z udziałem dzieci i rodziców na rzecz środowiska lokalnego.

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w niezliczonej liczbie wycieczek do: muzeów, galerii, lasów, parków, Arboretum w Kopnej Górze, Białostockiego Muzeum Wsi i wielu innych miejsc.

W przedszkolu gościliśmy też wielu znakomitych gości: artystów z Teatru Lalek i Filharmonii, przedstawicieli oświaty z Białorusi i Litwy, oraz policjantów, listonoszy, lekarzy, ekologów, którzy wprowadzali dzieci w tajniki swojej pracy. Systematycznie współpracujemy z pobliską Szkołą Podstawową Nr 44, biblioteką, Młodzieżowym Domem Kultury. Nasi wychowankowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i akcjach charytatywnych i ekologicznych organizowanych na terenie miasta.

Czas szybko płynie i tak oto w sierpniu 2003r. pożegnaliśmy panią dyrektor Alicję , która odeszła na zasłużona emeryturę.

Od 1 września 2003r. funkcję dyrektora placówki objęła pani  Dorota , która w tym przedszkolu pracuje od chwili jego otwarcia.

Od stycznia 2004r. przedszkole nosi nazwę "Na Zielonych Wzgórzach". Od 2006 r. przedszkole liczy 5 oddziałów, w których aktualnie przebywa 125 dzieci, w wieku 3 - 6 lat. 

Obecnie funkcję Dyrektora pełni pani Ewa. 

W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wykształceniem wyższym magisterskim, która ustawicznie doskonali swój warsztat pracy na studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i szkoleniach.

Naszą nieustanną troską jest dobro dziecka. Bez przerwy pracujemy też nad budowaniem przyjaznych, właściwych relacji z rodzicami naszych wychowanków.

Przedszkole Samorządowe Nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku

ul. Różana 19
15-669 Białystok

tel. 85 661-37-33
e-mail: ps76@um.bialystok.pl

Nasi Partnerzy:
logo programu Dzwujęzyczne Dzieci
Logo programu Yellow House
Powrót na początek strony